Alaeddin Keykubad devrinde Melik Kamil’in Rum Ülkelerine Saldırı Planı

1232-33’de Melik Kamil Mısır ve Yemen ile yetinmeyip başka bölgelerde isteme kibrine kapılıp asker toplamaya ve kardeşlerine haber vererek yardım etmelerini istemeye başladı.

Rum ülkelerine saldırıp padişahlık tahtına oturmak istedi. Sultan I. Alâeddin, Kemaleddin Kamyar’a aceleyle Akçaderbend Kalesi’ne gidip tedbir almasını emretti. Kamyar önceden oraya gidip kaleyi tahkim ederek tedbirlerini aldı. Sultan’da arkasından Kır Han’ı alarak yola çıktı.

Sultan’ın orduları ve Harezm orduları yolda Şam orduları ile karşılaşarak savaştı, Şam ordusu bozguna uğrayarak kaçtı. Melik Kamil ve kardeşleri Düzehdere ve Bafnik tarafından kaçış yolu bulamayınca Hısn Mansur tarafından Kahire’ye gittiler.

Melik Kamil eli boş dönünce kendisine yakınlık kuran Harput Meliki Şemseddin Sevab ile bağ kurdu, Şemseddin Sevab’ın adamlarını kendi ülkesini korumakla görevlendirdi ve geri döndü. Melik Kamil geri döndüğünde Sultan Alâeddin Malatya’da idi.

Şam melikleri ve Harput meliki dağ geçidine inerek Sultan’ın ordusunu beklediler. Mübarizeddin Çavlı ve Şemseddin Altunabe öncü birliklerle savaşıp geri döndü arkalarından Pervane Taceddin saldırdı, Şam ordusu ne olduğunu anlayamadan kaçmaya başlarken bu kez de sol cenahtan Sadeddin Köpek sağ cenahtan Sirkeci saldırdı. Şam ordusu perişan hale geldi ve korkuyla kaçarak Harput Kalesi’ne sığındı.

YAZAN: EDA ÇELİK-ALİMSÖZLÜK

KAYNAK: İBN BÎBÎ’NİN ‘EL EVÂMİRÜ’L-ALÂ’İYYE Fİ’L-UMÛRİ’L-ALÂ’İYYE’ ADLI ESERİNE GÖRE TÜRKİYE SELÇUKLULARI

TARİH SÖZLÜĞÜMÜZE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

1 geri izleme / bildirim

  1. Alaeddin Keykubad devrinde Harran, Urfa ve Rakka’nın Fethi – ÂLİM SÖZLÜK

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*