Hendek Savaşı nedenleri sonuçları

HENDEK SAVAŞI

Medine’ye yaklaşık 200 km uzaklıktaki Hayber bölgesine yerleşen Ben-i Nadir Yahudileri, Medineli Müslümanları köşeye sıkıştırmakta zaman kaybetmediler. Henüz Müslüman olmamış ve genelde Müslümanlarla ufak çaplı sürtüşmeleri olan kabilelere bir anlamda rüşvetler teklif ederek müttefik bulmaya çalıştılar. Örneğin Gatafanlılar ile Fezareliler’e muhtelif bölgelerin bir yıllık hurma mahsullerini vaat ettiler. Arayışlarında başarılı olarak birçok kabileyle anlaştılar.

Bunu yaparken de gelişigüzel bir politika gütmediler. Özellikle Medine’nin çevresindeki Arap kabileleri tercih ettiler. Gatafan ve Fezare kabileleri Medine’nin kuzeyinde, Benû Suleym doğusunda, Mekkeliler, Kinaneliler ve Sakifliler de güney bölgelerinde oturmaktaydılar. [11]

Mes’udi, Kitâbü’t-Tenbih Ve’l-İşraf’ta, Dûmetu’l-Cendel bölgesinin başkanı Ukeydir’in kervan yolunun önemli bir noktasını kesmesinin de bu hamleyle alakalı olduğunu belirtir.

Allah Resulü bu durumda Dûmetu’l-Cendel’e doğru yola çıktı. Ancak daha sonra aldığı duyumlar neticesinde yeniden Medine’ye döndü. Varır varmaz hazırlıklara girişildi. Resullulah, önerileri istişare ederek aldı. Önemli savunma savaş stratejilerinden biri olarak tarihe geçen Salman-ı Farisi’nin hendek kazma önerisi, Resulullah tarafından kabul bulundu ve müşriklere karşı kentte geniş bir hendek kazıldı.

KUŞATMA 31 MART’TA BAŞLADI

Ben-i Nadir Yahudileri, Medine’deki Ben-i Kurayza Yahudilerini Müslümanlara karşı ikna etmişti. Onların da desteğiyle Mekkeli müşriklerinden müteşekkil ordu, Müslümanları kuşattı. 31 Mart 627 tarihinde kuşatma başladı. Ancak hendeği geçmek gibi bir sorunla karşı karşıyaydılar. Doğal olarak savaş uzadı, kuşatma 27 gün sürdü.

Müslümanların kararlılığı, düşman kuvvetlerinin erzaklarının daha fazla mücadele için yetersizliği, Nuaym Bin Mesud adlı Yahudilerle ilişkisi iyi ve İslam’a yeni geçmiş bir kabile reisinin (Eşca Kabilesi) Ben-i Kurayza Yahudileri ile iletişime geçip onların fikrine değiştirmede etkili olması ve özellikle Medine gecelerinin soğuk oluşu, 27 gün sonra kuşatmanın sona erdirilmesi sonucunu getirdi.

Şüphesiz Ben-i Kurayza (Kurayza Oğulları) Yahudilerinin, müşriklere olan güvenlerinin sarsılması da tutumlarının değişmesinde etkili olmuştur.

TOPLAM 14 ÖLÜ

Bu savaşa 12.000 askerle gelen müşriklerden 8 (sekiz), 3.000 askerle katılan Müslümanlardan ise 6 kayıp oldu.

Bu da birebir mücadelenin olmadığına delil gibidir.

Ancak bu savaştan elde edilecek en net sonuç, Şam ve Irak coğrafyası ile kesintiye neden olan Müslümanların, müşriklerce ortadan kaldırılamaması olmuştur. Ki bu doğrudan ekonomik, dolaylı yoldan ise ruhsal olumsuzluk anlamlarına gelir.

alimsozluk.com

Reklam

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*