Qur’ân’ın, İnsanları Sınıflandırması

1- İman edenler: Peygamberler’in getirdiği hakikate inanıp, gereklerini yerine getirmeye çalışanlar.

– İman edip salih ameller işleyenler, temelli kalmak üzere Cennete gireceklerdir (Bakara/82).

2- Kafirler: Peygamberler’in getirdiği hakikati reddedenler.

– Kafirler bölük bölük Cehenneme sevkedileceklerdir…(Zumer/71).

3- Munafiklar: Peygamberler’in getirdiği hakikate inandıklarını söyledikleri halde inanmayanlardır.

– Munafiklar Cehennemin dibine atılacaklar ve onlara hiç kimse yardım etmeyecektir (Nisa/145).

4- Kalplerinde hastalık olanlar: Kur’an’da bu tabir aslında munafikları anlatmak için kullanılmaktadır (Bakara/10). Ama üç yerde Munafiklar zikredildikten sonra bu tabir geçmektedir (Enfal/49; Ahzab/12, 60). Müfessirler, tabirin bu ayetlerde, “imanı zayıf” kimselere işaret ettiği kanaatindedirler (M. Esed).

5- A’raf Ehli:

– Cennetlikler ile Cehennemlikler arasında bir sur vardır. Surun burcu üzerinde de herkesi simalarından tanıyan kimseler bulunmaktadır. Bunlar, can attıkları halde henüz Cennete giremeyen kimselerdir. Bakışları Cehennemlikler tarafına çevrilince: “Rabbimiz! Bizi bu zalimlerin arasına koyma!” derler (A’raf/46-47).

“Bu kimseler, dünya hayatında doğru ile eğriyi ayırt edebilen, ama doğru ile eğri arasında kesin bir tercih yapmayan, ilgisiz, kayıtsız ya da çekimser kimselerdir. Onların bu tutumları, kendilerini çok iyilik yapmaktan alıkoyduğu gibi, çok kötülük yapmaktan da alıkoymuş ve sonuç olarak, ayetin devamında da görüleceği üzere, bu kimseler ne Cennete, ne de Cehenneme girmişlerdir” (M. Esed).

6- Gafiller: Peygamberler’in getirdiği hakikatten habersiz olanlar, kendilerine İslam daveti ulaşmayanlar.

– Bu Kur’an, ataları uyarılmadığı için hakikatten habersiz kalmış olanları uyarman için, üstün ve çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir (Yasin/5-6).

Kaynak: Şeref Aziz TAHA