Şathiye ne demek?

  1. Türk halk yazınında, ciddi bir duyguyu, düşünceyi iğneli, güldürücü, yergili bir biçimde anlatan koşuk.
  2. Tekke yazınında, Tanrı’yla şakalaşır gibi yazılan koşuk.