Doğrusu ne, atlıkarınca mı atlı karınca mı?

Lunaparklarda özellikle çocukların bindiği dairesel hareketle dönen oyuncak at veya uçak anlamına gelen alet, bitiştik şekilde yazılır. Yani bu oyuncağın doğru yazımı atlıkarınca’dır.

İri bir karınca türü olan atlı karınca ise ayrı yazılır.

Özetle eşya, gereç anlamındaki bitişik (atlıkarınca), bir karınca türü olanı ise ayrı (atlı karınca) yazılıyor.

Alimsozluk.com