Kur'an Kavramları

Fotoğraf: Fatiha Suresi

Kur’an Kavramları
Kur’an kavramları: Kur’an
Allah’ın, son Peygamber’i Muhammed’e (s) indirdiği Kur’an hakkında kısa ve özlü bir bilgi
1- Allah’ın insanlara iletim tarzları:
– Allah, bir insanla, ya ansızın gelen bir ilham aracılığıyla veya bir perde arkasından (seslenerek) ya da (vahyedilmesini) dilediğini Kendi izniyle vahyeden bir elçi göndermek suretiyle konuşur. O çok yücedir, hikmet sahibidir (Sûra/51).
2- Kur’an’ın indiriliş tarzı:
– (Ey Muhammed!) İşte sana da, Kendi emrimizden bir ruh vahyettik. Oysa sen daha önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Ama Biz onu bir ışık (kaynağı) yaptık ki, onunla dilediğimiz kulumuzu doğru yola ulaştıralım. Sen de (insanları onunla) doğru yola ulaştıracaksın (Sûra/52).
3- Kur’an, kâğıtlara yazılı olarak indirilmemiştir:
– (Ey Muhammed!) Eğer Biz sana kâğıtlara yazılmış bir metin indirmiş olsaydık ve onlar ona kendi elleriyle dokunmuş olsalardı, kafirler yine de: “Bu, apaçık bir aldatmacadan başka bir şey değil” derlerdi (En’am/7).
4- Muhammed’in (s) Kur’an üzerinde tasarruf yetkisi yoktur:
– Eğer o, kendi sözlerinin bir kısmını Bize isnat etmiş olsaydı, o’nu kıskıvrak yakalar ve şah damarını koparırdık. Hiç kimse de buna engel olamazdı (Hakka/44-47).
5- Kur’an’ın kaynağı Allah’tır:
– Battığı zaman yıldıza yemin olsun ki, arkadaşınız (Muhammed) ne sapıtmış, ne de aldatılmıştır; kendi arzularına göre de konuşmamaktadır. Bu (size tebliğ ettiği Kur’an, Allah tarafından gönderilen) vahiyden başka bir şey değildir (Necm/1-4).
Kur’an hakkında kısa ve özlü bir bilgi (dünden devam)
6- Kur’an, Allah tarafından okutulmuştur:
– Sana okutacağız ve (öğrendiklerinin hiçbirini) unutmayacaksın. Meğer ki Allah (unutmanı) dileye… (A’lâ/6-7).
7- Kur’an, Allah tarafından beyan/tebyin edilmiştir:
– İşte Biz, ayetleri böyle çeşitli şekillerde dile getiriyoruz ki, bilmek/ öğrenmek isteyenlere (hakikati) beyan edelim… (En’am/105).
8- Kur’an, Allah tarafından tefsir edilmiştir:
– Onlar senin karşına hangi soru ve itirazlarla çıkarlarsa çıksınlar, Biz sana, onların bütün itirazlarını çürütecek en doğru bilgiyi ve en güzel tefsiri getirireceğiz (Furkan/33).
9- Kur’an, Allah tarafından tafsil edilmiştir:
– Doğrusu Biz onlara, iman eden/edecek olan kimselere doğru yolu gösteren ve rahmet olan, bilgiye dayalı olarak iyice açıkladığımız bir Kitap gönderdik ( A’raf/52).
10- Kur’an, Allah tarafından talim edilmiştir:
– Rahmeti sonsuz olan Allah, insanı yarattı, ona düşünme ve konuşma yeteneği verdi ve bu Kur’an’ı öğretti (Rahman/1-4).
11- Kur’an, Allah tarafından bölüm bölüm indirilmiştir:
– Kafirler: “Kur’an o’na neden bir bütün olarak bir kerede indirilmedi?” diyorlar. Biz onu sana, kalbini iyice pekiştirmek için bölüm bölüm indiriyor ve tutarlı bir şekilde de bütünleştiriyoruz (Furkan/32).
Yazan: Şeref Aziz TAHA

Reklam

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*