“KİBAR kelimesi, ekber gibi büyüklüğü/yüceliği ifâde eden k b r kökünden geliyor. Kibarlık, “nâne mollalık” değil;”büyüklük” anlamında bir insanî haslet. Büyüklüğün Hakk’a âit olduğunu bilene kibar, bilemeyip egosunda büyüklük vehmedene de kibirli diyor milletimiz.” (Sait Başer)