“Kısmet” kelimesi, “kısım” ile ilgili. Zira “paylaştırılan bir şeyden herhangi birine düşen kısım, pay” anlamında.

/Bertan Rona