Alenî: açık
Bâriz: açık
Âşikâr: açık
Ayan: açık
Bedîhî: açık
Vâzıh: açık
Sarih: açık
Müstehcen: açık
Münhal: açık
Üryan: açık
Meftuh: açık
Defisiter: açık