Tanrının varlığını kabul eden yaklaşımlar

Tanrının varlığını kabul eden üç yaklaşım vardır. Bunlar teizm, panteizm ve deizm’dir.

Teizm: Türkçesi Tanrıcılıktır. Tanrı ezeli, ebedi ve evreni her şeyiyle yaratan bir varlıktır. Tanrı bütün varlıkların varlık şartıdır, ancak O şartların hepsinden bağımsızdır.

Panteizm: Türkçesi Tüm Tanrıcılıktır. Tanrı, evrenden ayrı veya onu aşkın bir varlık konumunda olamaz.

Evren tanrıdır.

Deizm: Türkçesi Yaratancılıktır. Tanrı, dünyayı, evreni, tabiatı, yasaları yaratmış olmasına karşın çekilmiştir. Hiçbir şeye karışmaz. Yani tanrı, pasiftir. Bu inanışta dolayısıyla din ve peygamber inancı bulunmaz.

Alimsozluk.com