Ahmet Eflaki’nin Hayatı, Ahmet Eflaki Kimdir?

Ahmet Eflaki’nin Hayatı 

Asıl adı Ahmet’tir. Eflâkî lakabıyla anılır. Eflâkî Dede olarak halk arasında bilinir.

Ârifî olarak anılması intisaplı olduğu Ulu Ârif Çelebi’den gelmektedir.

Eski kaynaklarda kendisiyle ilgili herhangi bir bilgi yoktur.

Hayatıyla alakalı bilgileri Menâkıbü’l-ârifin’deki kendisiyle ilgili bilgiler mevcuttur

1286-1291 yıllarında doğduğu tahmin edilmektedir.

Babası Altın Orda Devletin de Özbek Han zamanında Saray şehrinde sarayda görevli olduğu, oğluna büyük bir servet ve birçok kitap bıraktı.

Sıraceddin-i Mesnevi HanAbdül’Mümin-i Tokatî ve Nizâmü’d-din Erzincanî’den ders aldı.

Arapça ve Farsçaya vakıftır. Mevlana Celâleddin Rumi’nin torunu Ulu Ârif Çelebi’ye bağlanmıştır.

Katıldığı seyahatlerde onunla beraberdi. Ulu Ârif Çelebi’nin isteği üzerine Ariflerin Menkıbesi’ni kaleme almıştır.

Şahit olduğu olaylar haricinde yazdıklarını Risâle-i Sipehsâlâr der Menâkib-i Hazret’i Hüdavendigâr’dan derlemiştir.

VelednâmeRebâbnameİntihanâmeMesnevî gibi kaynaklardan da faydalanmıştır.

Kitap on bölümden oluşmaktadır.

Bölümler

1-Bahâeddin Veled

2-Burhaneddin-el-Tirmizi

3-Mevlana Celâleddin Rumi

4-Şemseddin – i Tebriz’nin

5-Zerkub diye tanınan Selaheddin

6-İbn -i Ahi-i Türk diye tanınan Hüsameddin

7-Mevlana Bahaeddin Veled

8-Celaleddin Çelebi Emir Arif

9-Çelebi Emir Abid

10-Onların çocuklarının ve halifelerinin ve zikir silsilesinin açıklanması ve menkıbeleri hakkındadır.

NOT: Recep Harun Gündüç’ün AHBV Üniversitesi Yüksek Lisans ders notlarından derlenmiştir.

KAYNAK: http://www.tercumangazetesi.net/kimdir/ahmet-eflakinin-hayati-ahmet-eflaki-kimdir-h3325.html

Reklam

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*