Perşembe ve Pentagon’un Aynı Kökten Gelmesi

Farsça, İngilizce, Yunanca, Almanca, İspanyolca, vd. aynı dil grubuna (Hint Avrupa dil grubu) dayanır. Farsça’da penç, beş anlamına gelir.

Pençe sözcüğü de insanın beş parmağını ifade eder, bu köktendir. Penç-şenbe, beşinci gün demektir.(Şenb: Gün) Eski İran’da hafta pazardan başlardı.

Penta da aynı sözcük kökeninden gelir ve eski Yunanca’da beşgen anlamındadır. Yani bizim dördüncü gün olarak kullandığımız perşembe ile ABD Savunma Bakanlığı kampüsü olan pentagon aynı kökten gelen kelimelerdir.