Şirazlı Sadi Kimdir?

Şirazlı Sadi Kimdir?

Şiraz’da dünyaya gözlerini açmıştır. Doğum tarihiyle alakalı elimizde net bir bilgi yoktur. Kendisinin anlattığı Ebu’l Ferec İbn’ul Cevzi ile anlattığı hikayeden bir takım çıkarımlar ortaya konmuştur.

Takriben 1213-1218 civarlarında dünyaya geldiği söylenmektedir. Yaşadığı dönemde sahip olduğu şöhrete rağmen elimizde gençliğiyle alakalı çok bir bilgi yoktur.

Sadi Atabek Sa’d b. Zengi’nin mülazımı olan babasının gözetimin de ilk eğitimini almaya başladı.

Genç yaşta kaybettiği babasının vefatı üzerine annesinin babası Mesud b. Muslih el-Farisi tarafından yetiştirildi.

İlk dini ve edebi bilgilerini Şiraz kentinde aldıktan sonra eğitimine devam etmek için 1223 yılında Bağdat’a giderek Nizamiye Medreselerinde devam etti. Bağdat Müstansiriyye Medresesinde hocalık yapan İbn’ul Cevzi ile Şehabeddin Sühreverdi den etkilendi[1].

Kesin olarak başka kimlerden etkilendiği veya ders aldığı bilinmemektedir. O zamanda Nizamiye Medreselerinde hocalık yapan Bahaeddin Zekeriya el-Multani, Ebü’lKasım Abdurrahman b. Muhammed b. Ahmed b. Hamdan, Ebu Abdullah Muhammed b. Yahya el-Bağdadi, Mahmud b. Ahmed b. Mahmud ez-Zencani ve Necmeddin el-Badrai gibi alimlerden de ders alması muhtemeldir.

Bağdat’ta eğitimi tamamlayan Sadi Fars bölgesinin yöneticisi Ebu Bekir b. Sa’d b. Zengi’nin şehzadesi Sa’d b. Ebu Bekir b. Sa’d’ın yakınları arasına katıldı.

Bu hanedan mensuplarından başka İlhanlı Devlet adamı Ata Melik Cüveyni ile kardeşi Şemseddin el-Cüveyni’yi ve bazı devlet adamlarının bulunduğu şiirler yazdı. Ömrünü irşat ederek ve halka hizmet ederek geçirdi.

Hac vazifesine gittiği vakit geri dönerken Moğol hükümdarı Abaka Han ile karşılaştı. Han ona saygı ve hürmet gösterdi. Ömrünün son zamanlarını Şiraz’ın kuzeybatısında şuanda kabrinin bulunduğu hanegahında riyazet ve ibadetle geçirdi. 1292 yılında burada vefat etti.[2]

NOT: Recep Harun Gündüç’ün AHBV Üniversitesi Yüksek Lisans ders notlarından derlenmiştir.

KAYNAK: Tercumangazetesi.net

Reklam

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*