Mitoman ne demek?

Yalan söyleme hastalığı veya alışkanlığı olma durumu.

Sözcük, Yunanca hikaye anlamındaki mythos ile deli anlamına gelen mania’nın birleşiminden oluşur.