Kaç Kıta Var, Kıtaların Adları Nedir?

Yeryüzünü oluşturan sürekli büyük kara parçalarına kıta denir.

Anakara da denmektedir. Kıta’yı tanımlayan tek bir standart yoktur, ve bu yüzden farklı kültürler ve bilimler neyin kıta olarak yorumlanacağına ilişkin farklı listelere sahiptirler.

Genelde, bir kıta mutlaka geniş alanlı olmalı, sualtında olmayan topraklardan meydana gelmeli, ve önemli jeolojik sınırları olmalıdır. Bazıları en fazla 4 ya da 5 kıta olduğunu düşünürken, en yaygın kullanımda 6 veya 7 kıta sayılır.

Dünyanın yedi kıtası şunlardır:

Afrika

Antarktika

Asya

Avrupa

Kuzey Amerika

Güney Amerika

Okyanusya (Avustralya ve Yeni Zelanda) Avrupa ve Asya, birlikte Avrasya olarak adlandırılmaktadır.

Kaynak: http://www.tck.org.tr/kaynak/tr/ders-notlari/kitalarhttp://www.tck.org.tr/kaynak/tr/ders-notlari/kitalar