Homeros Kimdir?

Homeros, Hesiodos ile birlikte Antik Yunan döneminin en önemli iki mitos yapıcısından biridir.

Tam yaşadığı tarih bilinmemekle beraber M.Ö. 9 veya 8. asırlarda yaşadığı tahmin edilmektedir.

Eserlerinde belirgin bir öte dünya anlayışı bulunmaz. O, ruhu (psykhe) bedenden ayrı değil, bedenin bir parçası olarak görür. Ona göre ruh, ölümle birlikte bedeni terk edecektir. Bu, sonluluk anlayışından ötürü eserlerinde ölüm, çok yüceltilen bir şey değildir.

Homeros; İnsanın değerinin iyilikle anlaşıldığına inanır. Batı dillerindeki iyinin (İngilizce good, Almanca gut,vs.) ilk bilinen ifadesi olan agatos’u zikretmiştir.

Yunanlıların ve Yunanlardan alan birçok uygarlığın daha sonra evren anlamında kullanacağı kosmos kelimesi, onda dizmek, düzenlemek anlamında ifade edilmiştir. Bu tanım, zamanla evren düzeni olarak genişlemiş ve bugünkü tanımını almış olmalıdır.

Burada kosmos, toplumsal anlamdadır. Yani toplumun düzeni manasındadır. Eski Yunan’da sitenin toplumsal düzeni şeklinde kullanılmıştır.

Homeros’ta yiyecek, miras, pay anlamında moira sözcüğünü görürüz. Homerik evren düzenine göre her alan tanrılar arasında pay (moira) edilmiştir. Bu moira’nın bağlayıcılığından tanrılar bile muaf değildir. Homeros, İlyada’da tanrı Zeus’un dahi oğlu Sarpedon öldüğünde bu durum karşısındaki çaresizliğini ifade eder.

Homeros ve Hesiodos, Olimposçular olarak bilinir. Homeros’ta tanrılar, insanlara karşı alakasız ve zalimken; Hesiodos’ta iyi ve adillerdir.

KAYNAK: http://www.tercumangazetesi.net/kimdir/homeros-kimdir-h2807.html