Enuma Eliş Nedir, Neyi Anlatır?

Enuma Eliş, Mezopotamya kökenli bir yaratılış söylencesidir.

Marduk, erkek egemenliğinin (ataerkil), kadın egemenliğine (anaerkil) karşı bir zaferidir.

Güçlü kuvvetli bir kahramandır.

Ea ise hem babasını hem de büyükbabasını geçerek ön plana gelir, yeryüzü tanrısı olur. Ea, Kingu’yu öldürerek kanından insanı yaratır.

KAYNAK: http://www.tercumangazetesi.net/nedir/enuma-elis-nedir-neyi-anlatir-h2805.html