Davudi ses nedir, Davudi ses ne demek? Davudi ses’in manası, Davudi ses’in anlamı

Güçlü, tok ses.

Sözcük, adını Kur’an’da da adı geçen İsrail oğlu kavminden Davut peygamberin güçlü sesinden almıştır.

Davud’un esas manası ise seven kişi demektir. (Âlim Sözlük)