Muhassıllık Meclisleri nedir?

Tanzimat Fermanı ile ortaya çıkan bir kurumdur.

Sancak merkezlerinde oluşturulan Muhassıllık Meclisleri, 1840’ta kurulmuştur.

Bu meclisler, halk seçimi ile oluşturulmuştu. Bu açıdan Türk tarihinde seçim anlamında bir ilki de teşkil ediyorlardı.

Meclislerin vazifesi, kendi sancaklarında toplanacak vergilerin oranını tespit ederek tahsil etmekti. Zaten muhassıl da tahsil sözcüğüyle aynı kökene dayanmaktadır Arapça muhassala, elde edilen, ürün anlamına gelir. Dilimizde sık kullanılan mahsul de bu köktendir.

Söz konusu mecliste muhassılın adı verilen memurlar üyeydi. Muhassılın memurunun üstünde ise o sancağın müftüsü, dini liderleri, hâkimi veya ileri gelenleri oluyordu. Bu meclise girmek isteyen kişiler o yöreden olmalıydı.

Yine seçmen olarak da herkes oy kullanamıyordu. Onlar da kentin ileri gelen ve akil kişilerinden olmalıydı.