Abus nedirAbus ne demek?

Asık suratlı kişileri ifade eden bir sözcüktür.

Kelime, Arapça kökenlidir. Arapça ‘bs/ubs kökenine dayanır.

Bu sözcükle bağlantılı olarak ubus sözcüğü de vardır.

Ubus da yine benzer biçimde yüzünü ekşitme, somurtma manasını verir.