Sik kelimesinin kökeni nedir, sik sözcüğü nereden gelir?

Erkek cinsel organı olan sik sözcüğü köken olarak hangi dile dayanır?

Esasında bu sözcüğün iki farklı kökeni vardır.

Birincisi Kaşgarlı Mahmud’un Divan-i Lügati’t-Türk’ünde de geçtiği şekliyle sid-mek fiilidir.

“Er sidti” şeklinde geçen cümle, adam işedi manasını ifade etmektedir. Bu sid sözcüğünü bugün sidik sözcüğünde halen yaşatıyoruz.

İKİNCİ ANLAMI

Uygurca’da ise sig/sige sözcüklerini işemek olarak görmekteyiz.

Bu sözcük Moğolca’da ise sigü’dir. Anlamı işemek olan sig, aynı zamanda erkek cinsel organıyla beraber cinsel eylem manalarına da gelir.

Alimsozluk.com