İmam Eşari Kimdir?

İmam Eşari Kimdir?
Eşariliğin kurucusudur. Soyu, Yemen’de bulunan Eş‘ar kabilesine dayandığından Eşari olarak tanınmıştır.
Tam adı Ebu’l-Hasan Ali b. İsmail el-Eşari’dir. El-Eşari, 873-936 (H.260-324) seneleri arasında yaşamış, Basra doğumludur.
HAKEM OLAYI İLE BAĞLANTISI
Atası, sahabeden Ebu Musa el-Eşari’dir. Ebu Musa el-Eşari, İslam tarihine Hakem Olayı olarak geçen olayda, Hz. Ali ile Muaviye arasında tayin edilen hakemlerdendir.
Musa el-Eşari, Halife Osman döneminde Basra Valiliği’nden alınmış, Hakem Olayı’nda da Hz. Ali’nin hakemi olarak atanmıştı. Ancak o, Muaviye’nin hakemi Amr bin As’ın oyununa gelerek onun emrivaki kurnazlığıyla durumun Muaviye lehine dönüştürmesine engel olamamıştır. [1]
İşte Eşariliğin kurucusu İsmail el-Eşari, Hakem Olayı’ndaki Hz. Ali’nin hakeminin torunudur. İslam’a ve ehl-i sünnete yaptığına inanılan yardımlarından dolayı Nasırüddin adıyla da anılır. O, daha küçük yaştayken babası öldü.
ÖNCELERİ MUTEZİLİYDİ
Annesi, Mutezile alimlerinden Ebu Ali el-Cubbai ile evlenince ondan kelam ilmi almaya başladı. Üvey babasının tesiriyle ilk başlarda Mutezile savunucularından oldu. Ancak daha sonra ehl-i sünnete intisap ettiğini, Ahmed bin Hanbel ile diğer hadis ulema tarafından temsil edilen Selefiliği itikat olarak benimsediğini açıkladı.
Daha sonra Bağdat’a yerleşerek hayatının kalanını burada geçirdi. Bağdat, Eşariliğin yayılma alanı oldu. Tahmini 935 veya 936’da (H.324) Bağdat’ta öldü.
[1] Ahmet Işıklar, Kıyam ve Katliam, Ankara, 2019, s.83
İLGİLİ BAŞLIKLAR
https://alimsozluk.com/2019/08/16/maturidilik-ve-esarilik/
https://alimsozluk.com/2019/08/16/imam-maturidi-kimdir/
KAYNAK: alimsozluk.com

Reklam

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*