Bahaeddin Sübki kimdir?

Şafii fıkıhçılardan (İslam Hukukçusu) biridir.

Tam adı Abu Hamid Bahaeddin Ahmed bin Ali bin Abdilfaki el-Sübki el-Mısri’dir.

1319 yılında Kahire’de doğmuştur. Ölümü ise 1372’dir. (H.729-773)

Alimsozluk.com