Margus ve Anatolia Nedir?

Atilla zamanında Avrupa Hunlarının imzaladığı bir antlaşmadır.

Atilla hem Doğu Roma’yı hem de Batı Roma’yı egemenliğine almak için bu antlaşmaları imzalamıştır.

alimsozluk.com