Atıfet nedir, atıfet ne demek?

Yönelim, eğilim, meyletme.

Arapça kökenli bir sözcüktür.

Arapça ‘tf kökeninden gelir.

Alimsozluk.com