Frenoloji Nedir, Frenoloji Ne Demek?

Kafatasını ölçerek karakter tahlili yapan bir alan.

Bu durum zaman içerisinde ırkçı bakış açısına da yol açmıştır.

Kafa yapısına bakıp köken tahmininde bulmaya kadar varmış bir yöntemdir.

Eski Yunanca kökenlidir.

Yunanca’da phren, akıl demektir.

alimsozluk.com