Taharri nedir, taharri ne demek?

1-Bir yere iltica etme, sığınma.

2-Bir işi takip etme.

Arapça hry kökünden gelir.

Alimsozluk.com