Osmanlı padişahı sayısı 36 bilinir fakat bu sayı 38’dir.

Fetret devrinde Süleyman ve Musa Çelebi de Osmanlı tahtına geçmiş ve padişah olmuştur.

PARA BASTIRIP HUTBE OKUTMUŞLARDIR

Süleyman Çelebi, Emir Süleyman adıyla da anılır. 1402-1411 yılları arasında Rumeli tarafına hakim olmuş, Edirne’de tahta oturmuştur.

Yine Musa Çelebi de ağabeyinin ardından 1411’de tahta geçmiş, diğer ağabeyi 1. Mehmet kendisini devirene kadar (1413) iktidar olmuştur.

Her ikisi de sikke bastırıp hutbe okutmuştur.

alimsozluk.com