İhtilat ne demek?

Karışma anlamına gelir. Örneğin hastalıkların, hasta adlarının karışması.

Arapça hlt kökünden gelir.

Muhtelit de bu köktendir.

Alimsozluk.com