Zevvak ne demek?

Mutfak işlerinde çalışan görevli: Aşçı,vd.

Türkiye Selçuklularında mutfakta görev alan çaşnıgir unvanlı çalışanalra bazen zevvak da denirdi.

Zevvak, Arapça kökenli bir sözcüktür.

Arapça zvk kökünden gelir. Zevk sözcüğü de bu köktendir. Zevk, tat alma manasına gelir. Ancak günümüzde genel beğeni anlamını almıştır.

Zevvak unvanını daha sonra Kütahya merkezli Germiyanoğulları ve Osmanlı’da da görüyoruz.

Alimsozluk.com