Utilitarizm Bentham ve Mill

Utilitarizm, faydacı ahlak anlayışıdır.

En önemli temsilcisi Bentham’dır. Bentham’a göre eylemlerin asıl hedefi mutluluktur. O, en yüce hazzın insana en fazla fayda getiren haz olduğunu düşünür.

Bu hazda toplumun yararı ön planda tutulursa bizi mutluluğa götürür.

Bir diğer temsilcisi John Stuart Mill’dir. Mill’e göre de herkes için faydalı olanın gerçekleştirilmesi bizi mutluluğa götürür.

alimsozluk.com