Türkiye’de rezervi en fazla olan maden hangisidir?

Ülkemizde birçok maden çıkmaktadır.

Bunların içerisinde rezervi en çok olan ise dolomittir.

Dolomit, kalsiyum ile magnezyumlu karbonat bileşiminde bir kayaçtır.

Kırılgan bir mineraldir. Isıtıldığında köpürerek çözünür. Kimyasal bileşimi ise CaMg(CO₃)₂ şeklindedir.

alimsozluk.com