Sokrates Peygamber Midir?

Bazı filozofların peygamber olduğuna dair eskiden bu yana görüşler mevcuttur.

Elbette kesin bir yargıya varmak şu aşamada mümkün değildir.

Ancak Sokrates’in metafizik üzerine söylediği iddia edilen fikirleri, semavi dinlerdeki cin, şeytan, melek gibi varlıklarla ilişkilendirilebilir.

SOKRATES’İN DAİMON6i’U

Sokrates, içinde daimon adını verdiği bir sesin olduğunu söylüyordu.

Ona göre bu ses, kendisine rehberlik etmekteydi.

Semavi dinlerde de Cibril, Cebrail, Gabriel gibi isimlerle adlandırılan doğa üstü varlıkların, yani meleklerin elçi olarak görevlendirildiği inanışı vardır.

Sokrates’in bu daimon’unu Batı’da cin, şeytan ifadesi ile demon olarak görüyoruz.

ERDEMLİLİK ANLAYIŞI

Ayrıca Sokrates’in para, pul, mal, mülk gibi maddi temelli hayatı kabul etmemesi de peygamber hayatlarıyla ve öğretileri ile genel olarak örtüşüyor.

Peygamberler de erdemli insan olmayı, doğruluğu, dürüstlüğü yaşamlarıyla örnek olarak göstermişlerdir. Züht hayatını yaşamışlardır.

Sokrates, peygamber midir değil midir bilinmez ama onun bu görüşleri, eskiden beri bu soruların sorulmasına neden olmuştur.

Yazar: Sert Sessiz Yumuşak G