2. Meşrutiyet döneminde kurulan siyasi partiler 7 tanedir.

Bunlar:

Meşrutiyet ile kurulan partiler ise şunlardır;

  • İttihat ve Terakki Fırkası
  • Ahrar Fırkası
  • Osmanlı Sosyalist Fırkası
  • Osmanlı Demokrat Fırkası
  • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
  • Fedekaran-ı Millet Partisi
  • İttihadi Muhammediye Fırkası