Tonyukuk ne demek?

Tonyukuk, 2. Göktürk (Kutluk) Devleti’nin veziridir. Bilge olarak da bilinir. Orhun Yazıtları’nda adına dikilmiş yazıt vardır.

Tonyukuk Adının Anlamı

Adının manası elbisesi, giysisi yağlıdır. Ya da elbisesi ıslak anlamını da verir.

Ton; elbise, giysi anlamına gelir. Sözcük, günümüzde de don olarak kullanılır.

Yokuk da yağlı anlamındadır. Yokuk’un bu manaya yakın bir manası da olabilir. Yuğ-mak, yuk-mak fiili bugün yıka-mak şeklinde söylenir. Yukuk da yıkanmış anlamı verebilir.

alimsozluk.com