İLK SELÇUKLU MEDRESELERİ

Büyük Selçukluları’nın ilk medresesi Nişabur Medresesi’dir.

Türkiye Selçuklu devletindeki ilk medrese ise Kayseri Koca Hasan Medresesi’dir.

alimsozluk.com