Türklerin Bismark’ı Kimdir?
2. Göktürk Devleti, Çin’e karşı ayaklanan Türk boylarının birleşmesi ile Vezir Tonyukuk’un girişimleri sonucu kurulmuştur.

Bu birleştiriciliği nedeniyle Batılı tarihçilerce Türklerin Bismark’ı olarak görülür.

Hatta unvanı ili derleyen anlamına gelen İlteriş’tir.

Ancak Tonyukuk, Bismark’tan yaklaşık 12 asır önce yaşadığından Bismark’a “Almanların Tonyukuk’u” demek daha doğrudur.
Alimsozluk.com