Sebkeden mesai ne demek?

Daha öncesinden icra edilen iş.

Bir iş yerinde evvelden yapılan amel, geçmişteki mesai, emek.

Sözcük, Arapça sbk kökünden gelir.

Geçmiş suçlar, olaylar anlamına gelen ve dilimizde sık kullanılan sabıka da bu köktendir.

Ayrıca sibak, sabık sözcükleri de aynı kökendendir.

Sebkeden mesai hukuk alanında kullanılan bir tabirdir.

Alimsozluk.com

İLGİLİ BAŞLIKLAR

https://alimsozluk.com/2019/08/17/ahkami-huzuriyye-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/adli-muzaheret-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/adem-i-vusuk-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/munsifane-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/sebkeden-mesai-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/16/temyiz-kudreti-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/16/feth-i-kabir-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/muzevvir-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/ahkami-muteferria-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/ahkami-mutehalife-ne-demek/