Muadelet ne demek?

Denk olma durumu, denklik.

Sözcük, Arapça adl kökünden gelir.

adalet, adliye, itidal, mutedil, adil, itadil, tadil sözcükleri de bu köktendir.

alimsozluk.com