Ahkamı mütehalife ne demek?

Aykırı hükümler, zıt verilen kararlar anlamlarına gelir.

Ahkâm, Arapça hükümler anlamına gelir. Hkm kökünden türemiştir. Hâkim, mahkumi hüküm, tahakküm gibi sözcükler de bu kökendendir.

Mütehalife de zıt ve aykırı anlamlarını verir. Arapça kökenlidir. Muhalif, muhalefet, hilaf sözcükleri de bu köktendir.

Hukukta sık kullanılan bir tabirdir.

Alimsozluk.com

İLGİLİ BAŞLIKLAR

https://alimsozluk.com/2019/08/17/ahkami-huzuriyye-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/adli-muzaheret-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/adem-i-vusuk-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/munsifane-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/sebkeden-mesai-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/16/temyiz-kudreti-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/16/feth-i-kabir-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/muzevvir-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/ahkami-muteferria-ne-demek/