Ahkâmı huzuriyye ne demek?

Yargıç önünde yargılanma hususuyla alakalı usul hükümleri.

Ahkam, Arapça hükümler anlamına gelir. Hkm kökünden türemiştir. Hakim, mahkumi hüküm, tahakküm gibi sözcükler de bu kökendendir.

Huzuriyye de Arapça kökenlidir. Hzr kökünden gelir. Hazırda bulunma manasındadır. Hazır, hazret, hazirun sözcükleri de aynı kökenden türemiştir.

Hukuksal bir ifade olan ahkam-ı huzuriye hakimlerin önünde yargılanma ile ilgili yöntemleri ifade eder.

Alimsozluk.com

İLGİLİ BAŞLIKLAR

https://alimsozluk.com/2019/08/17/ahkami-huzuriyye-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/adli-muzaheret-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/adem-i-vusuk-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/munsifane-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/sebkeden-mesai-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/16/temyiz-kudreti-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/16/feth-i-kabir-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/muzevvir-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/ahkami-mutehalife-ne-demek/