Adli Müzaheret ne demek?

Adli açıdan yapılan yardıma verilen ad.

Müzaheret, Arapça yardım etme anlamına gelir. Zhr kökündendir.

Zuhur, müzahir sözcükleri de bu köktendir.

Hukuk alanında yapılan yardımlara adli müzaheret denir.

Alimsozluk.com

İLGİLİ BAŞLIKLAR

https://alimsozluk.com/2019/08/17/ahkami-huzuriyye-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/adli-muzaheret-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/adem-i-vusuk-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/munsifane-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/sebkeden-mesai-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/16/temyiz-kudreti-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/16/feth-i-kabir-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/muzevvir-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/ahkami-muteferria-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/ahkami-mutehalife-ne-demek/