Adem-i Vüsuk ne demek?

Gerçek olmama durumu.

Adem, Arapça’da yokluk demektir.

Vüsuk da sağlam olma, gerçekten olma anlamlarına gelir.

İki tamlamanın birleşimi gerçek olmama manasını doğurur. Hukuksal bir ifadedir.

Not: Üstünde şapka olduğunda (âdem) insan anlamını verirken; şapkasız olduğunda (adem) yokluk manasını verir.

Alimsozluk.com

İLGİLİ BAŞLIKLAR

https://alimsozluk.com/2019/08/17/ahkami-huzuriyye-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/adli-muzaheret-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/adem-i-vusuk-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/munsifane-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/sebkeden-mesai-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/16/temyiz-kudreti-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/16/feth-i-kabir-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/muzevvir-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/ahkami-muteferria-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/ahkami-mutehalife-ne-demek/