Abnak ne demek?

Sulu, ıslak anlamlarına gelir.

Ab, Farsça’da su anlamındadır.

Nak da yine Farsça’da ıslanma manasına gelmektedir.

İki sözcük birleştiğinde suda ıslanma, nemlenme gibi bir anlam çıkar.

Alimsozluk.com