Maturidîlik ve Eşarîlik

Maturidîlik ve Eşarîlik, Türklerin İslamiyet dönemlerinde karşılarına en çok çıkan, görüşlerine en fazla başvurulan iki önemli itikadî mezheptir.

Özellikle Büyük Selçuklu döneminden itibaren kendilerine yayılma alanı bulmaya çalışan her iki mezhep de Sünnilerin iman noktasında yönlendiricileri olmuştur.

Daha çok Orta Asya ve Türk dünyası Maturidîliği benimserken, Mezopotamya coğrafyası da Eşarîliği kabullenmiştir.

Şüphesiz İmam Maturidî ile Eşarî’nin yaşadıkları alanlar, bunda en önemli etkendir.

BİRİ SEMERKANT DİĞERİ BAĞDAT’TA

Maturidi, adından da anlaşılacağı üzere Semerkant’ın Maturid köyünde doğmuştur. Eşari ise Basra’da doğup Bağdat’ta yaşamıştır.

Bu nedenle Maturidilik daha çok Türklerde, Eşarilik ise Araplarda yayılma alanı bulmuştur.

alimsozluk.com

İLGİLİ YAZI İÇİN TIKLAYINIZ