Feth-i Kabir ne demek?

Feth, Arapça açma anlamına gelir. Fetih, fatih, fatiha gibi sözcükler de bu köktendir.

Kabir de yine Arapça çukur, gömme anlamındadır.

İki sözcüğün birleşimi mezar açma manasını verir.

Hukukta kullanılan bir terimdir. Mezarların açılması işleminde sık kullanılır.

alimsozluk.com

İLGİLİ BAŞLIKLAR

https://alimsozluk.com/2019/08/17/ahkami-huzuriyye-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/adli-muzaheret-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/adem-i-vusuk-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/munsifane-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/sebkeden-mesai-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/16/temyiz-kudreti-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/16/feth-i-kabir-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/muzevvir-ne-demek/

https://alimsozluk.com/2019/08/17/ahkami-muteferria-ne-demek/