Doğum İzninden Geçici Dönen Öğretmenler

Doğum yapan kadınlara devlet, iki seneye kadar ücretsiz izin hakkı veriyor.

Bilindiği üzere doğum yapan çalışan iki sene boyunca ücretsiz izne ayrılabiliyor. Bebeğin bu süreç içerisinde anneye en fazla ihtiyaç olduğu dönem olması açısından böyle bir izin hakkı verilmiştir.

Bu süreç içerisinde çalışan kişi, istediği anda iznini kesip dönme hakkına sahip. Birçok çalışan anne de şartların kendileri için uygun olduğunu düşündüğü zamanda bu izni kesip görevinin başına dönüyor.

ÖĞRETMENLİKTE DURUM BİRAZ FARKLI OLABİLİYOR

Ancak öğretmenlikte durum diğer memur veya çalışanlara göre farklı tezahür edebiliyor.

Konuyla ilgili serzenişini dile getiren bir kamu çalışanı, birçok öğretmenin durumu suiistimal ettiğini ifade ediyor.

Söz konusu çalışan, öğretmenlerin ücretsiz izinlerini yaz tatilinin başladığı hafta kestiklerini ve okulların açıldığı dönem olan Eylül ayında da yeniden izne ayrıldıklarını ve böylelikle tatil süreçlerinde maaşlarını aldıklarını belirtti.

YASAL ENGEL YOK AMA…

Bu durumla ilgili yasal bir mani yok ancak durum çok da ahlaki değil.

Çalışmadığı döneme getirerek maaştan yararlanan çalışan, çalışacağı dönemde, yani Eylül ve Şubat başlarında yeniden ücretsiz izne dönüş yapıyor.

15 tatil de dahi dönen, 15 gün sonra yeniden izne ayrılanlar bile var. Bu durum elbette yasal olduğundan kimsenin öğretmene hesap sorma hakkı yok ancak helal olup olmadığı yönünde de görüşler var.

Göz göre göre mevzuattaki yasal boşluklardan faydalanarak devletin paraları gidiyor. Bu durumun idareciler tarafından bir düzene kavuşturulması gerekir.

YAZAR: Sert Sessiz Yumuşak G

alimsozluk.com