Tazammun ne demek?

Kefil olma durumu.

Sözcük Arapça kökenlidir.

Arapça dmn kökünden gelir. Dad harfi Osmanlı Türkçesinde z sesi ile okunduğundan tadminat, tazminat olarak telaffuz edilir.

Tazminat sözcüğü de bu kökenden gelir.

alimsozluk.com