Nekes ne demek?

Boş kimse, seçkin olmayan kişi.

Sözcük, Farsça tamlamadır.

Olumsuzluk ön eki olan na ile kişi anlamına gelen kas’ın birleşiminden oluşmuştur.

Özgün hali nakas olan sözcük, Türkçe’ye nekes olarak geçmiştir.

alimsozluk.com