Diyoptri ne demek?

Sözcüğü TDK, optik sistemlerinin yakınsaklık birimi şeklinde tanımlar.

Nişanyan Sözlük ise göz bozulması birimi ifadesi ile açıklar.

Sözcük, Yunanca bir şeyin aracılığıyla görmek anlamına gelen diorao’ya dayalıdır.

alimsozluk.com